Rolul vital al administratorului într-un SRL: Obligații, Responsabilități și Impact

Rolul Administratorului într-o Societate cu Răspundere Limitată (SRL)

Administratorul joacă un rol crucial în structura și funcționarea unei Societăți cu Răspundere Limitată (SRL), acționând ca reprezentant al acționarilor sau proprietarilor. În cadrul acestui sistem, administratorii sunt însărcinați cu gestionarea și conducerea activităților companiei, având responsabilitatea de a asigura buna funcționare a afacerii conform obiectivelor stabilite.

Responsabilități

Administratorii SRL-ului sunt responsabili de toate activitățile companiei și nu pot delega atribuțiile decât în situații excepționale. Aceștia se ocupă de operațiuni, relațiile cu partenerii, activele companiei, documentele oficiale, contabilitatea, taxele și interacțiunile cu acționarii.

Responsabilități de Înființare

Administratorii trebuie să îndeplinească formalitățile preliminare de înființare a companiei. Ei se asigură că asociații efectuează plățile corespunzătoare și depun semnătura și o declarație prin care confirmă că îndeplinesc cerințele legale pentru a fi administratori.

Registrul de Asociați

Administratorii mențin un registru al asociaților, în care sunt înregistrate numele, adresele, cotele de capital și orice modificări.

Obligații

 • Administrarea activelor companiei, inclusiv a activelor fixe, stocurilor, creanțelor de la clienți și datoriilor;
 • Asigurarea conformității legale și realizarea obiectivelor de afaceri;
 • Reprezentarea companiei prin verificarea și semnarea documentelor oficiale în numele asociatului unic sau al altor asociați (dacă este permis de Statutul de Înființare);
 • Păstrarea documentelor oficiale legate de înființarea companiei;
 • Organizarea și gestionarea contabilității companiei, inclusiv a bilanțurilor, conturilor de profit și pierdere, plăților de dividende și distribuției acestora.

Rol Executiv

Administratorii sunt responsabili de punerea în aplicare a voinței și a acțiunilor companiei, gestionând toate sarcinile necesare pentru implementarea deciziilor companiei.

Contribuția Administratorului

Rolul administratorului are un impact semnificativ asupra succesului unei companii, alături de viziunea și strategia acesteia. Contribuția lor este crucială în atingerea obiectivelor de afaceri.

Echilibrul Drepturilor și Obligațiilor

În timp ce drepturile conferă puteri administratorilor, obligațiile asigură buna funcționare și conformitatea legală a companiei.

Cadrul Legal

Toate drepturile și obligațiile administratorilor sunt definite în Statutul de Înființare, Legea 31/199 (modificată) și în Codul Civil (Articolele 1894-1902).

Ioana Pintea, manager vanzari Eko Group, despre Rolul Inovației în Campaniile Politice de Succes
Creșterea Vizibilității Politicienilor prin SEO, cu Adina Bulancea, expert vanzari Eko Group
Eduard Petrescu felicită realizarea excepțională a Ioanei Pintea în Parteneriatul cu Gloria Agency pentru Serviciile de PR
Optimizeazăți Afacerea cu Servicii Contabile Profesionale
Contabilitatea: Ghidul complet pentru gestionarea financiară eficientă

Comunicare Continuă

Administratorii trebuie să se informeze reciproc și să participe la întâlniri legate de activitățile companiei, asigurând astfel un flux eficient de comunicare în interiorul organizației.

Pe scurt despre rolul administratorului într-un SRL

 • Administratorul acționează ca reprezentant al asociaților sau proprietarilor într-un SRL.
 • Un SRL poate avea unul sau mai mulți administratori, asociați sau nu.
 • Administratorii sunt numiți prin actul constitutiv sau de către Adunarea Generală a Asociaților.

Atribuții importante

 • Administratorii sunt responsabili pentru toate activitățile societății și nu le pot delega decât în situații excepționale.
 • Se ocupă de operațiuni, relații cu partenerii, active ale societății, documente oficiale, contabilitate, taxe și interacțiune cu asociații.

Sfaturi pentru administratori

 • Păstrați o evidență actualizată a tuturor documentelor și informațiilor societății.
 • Comunicați deschis cu ceilalți administratori și asociați.
 • Fiți la curent cu legislația actuală aplicabilă SRL-urilor.
Clasici
Noutati 24
Cutremur
Afaceri 24

Întrebări frecvente (FAQs)

Cine poate fi administrator?

Administrator poate fi o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu sau o persoană juridică.

Câți administratori poate avea un SRL?

Un SRL poate avea unul sau mai mulți administratori, în funcție de prevederile actului constitutiv.

Cum se numește administratorul?

Modalitatea de numire a administratorului este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Author: comunicat

1 thought on “Rolul vital al administratorului într-un SRL: Obligații, Responsabilități și Impact

Comments are closed.