Ștefan Apăteanu, candidat primăria Corbeanca, va angaja persoane asistate social pentru administrarea adăpostului de câini

Ștefan Apăteanu, candidat primăria Corbeanca, va angaja persoane asistate social pentru administrarea adăpostului de câini

Motivele Angajării Persoanelor Asistate Social pentru Administrarea Adăpostului de Câini în Corbeanca

Ștefan Apăteanu, candidat la primăria comunei Corbeanca, intenționează să angajeze persoane asistate social pentru administrarea adăpostului de câini fără stăpân. Această inițiativă are scopul de a oferi locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile din comunitate și de a asigura o gestionare eficientă a adăpostului.

Obiectivele angajării persoanelor asistate social pentru administrarea adăpostului de câini

Oferirea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile

Unul dintre principalele obiective este oferirea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru cele asistate social:

 • Creșterea șanselor de angajare: Oferirea de oportunități de angajare pentru persoanele asistate social, contribuind la reducerea șomajului în rândul acestora.
 • Integrarea în comunitate: Facilitarea integrării sociale și economice a persoanelor vulnerabile prin angajare și formare profesională.
 • Sprijin și independență: Oferirea de sprijin pentru dezvoltarea abilităților și asigurarea independenței financiare a persoanelor asistate social.
Asigurarea unei gestionări eficiente a adăpostului

Angajarea persoanelor asistate social va contribui la asigurarea unei gestionări eficiente a adăpostului de câini:

 • Administrare și întreținere: Persoanele angajate vor fi responsabile de administrarea și întreținerea adăpostului, asigurând un mediu curat și sigur pentru animale.
 • Îngrijirea câinilor: Personalul va fi instruit pentru a asigura îngrijirea adecvată a câinilor, inclusiv hrănirea, curățenia și monitorizarea stării de sănătate.
 • Eficiență și responsabilitate: Angajarea persoanelor asistate social va asigura o gestionare responsabilă și eficientă a resurselor adăpostului.
Promovarea responsabilității sociale și a solidarității comunitare

Un alt obiectiv important este promovarea responsabilității sociale și a solidarității comunitare prin angajarea persoanelor asistate social:

 • Responsabilitate socială: Implicarea activă a comunității în sprijinirea persoanelor vulnerabile și promovarea responsabilității sociale.
 • Solidaritate comunitară: Crearea unui mediu de solidaritate și sprijin reciproc în rândul locuitorilor comunei Corbeanca.
 • Parteneriat public-privat: Dezvoltarea de parteneriate între administrația locală și sectorul privat pentru a sprijini inițiativele de angajare și integrare socială.

Planul de angajare a persoanelor asistate social pentru administrarea adăpostului de câini

Evaluarea situației actuale și planificarea măsurilor

Evaluarea situației actuale și planificarea măsurilor necesare pentru angajarea persoanelor asistate social sunt pași esențiali pentru succesul acestei inițiative:

 • Analiza nevoilor de angajare: Realizarea unei analize detaliate a nevoilor de angajare și identificarea persoanelor eligibile pentru programul de angajare.
 • Consultarea experților: Colaborarea cu experți în formare profesională și bunăstarea animalelor pentru a dezvolta un plan eficient de implementare a programului.
 • Planificarea detaliată: Elaborarea unui plan detaliat care să includă etapele procesului, resursele necesare și termenele de implementare.
Implementarea programului de angajare

Pe baza evaluării, vor fi implementate măsurile necesare pentru angajarea persoanelor asistate social și formarea acestora:

 • Recrutarea persoanelor asistate social: Identificarea și recrutarea persoanelor eligibile pentru programul de angajare.
 • Formarea profesională: Organizarea de sesiuni de formare profesională pentru a instrui personalul în administrarea și îngrijirea adăpostului.
 • Suport și monitorizare: Asigurarea unui suport continuu și monitorizarea progresului pentru a asigura succesul programului de angajare.
Implementarea și monitorizarea continuă

Implementarea programului de angajare va fi realizată în mai multe etape, cu monitorizare constantă pentru a asigura eficiența intervențiilor:

 • Planificarea detaliată: Elaborarea unui plan detaliat de acțiune, inclusiv calendare și bugete pentru fiecare etapă a programului.
 • Recrutarea și formarea personalului: Angajarea și formarea personalului calificat pentru a supraveghea și implementa programul de angajare.
 • Monitorizarea progresului: Implementarea unui sistem de monitorizare a progresului pentru a asigura respectarea termenelor și bugetelor stabilite.

Beneficiile angajării persoanelor asistate social pentru administrarea adăpostului de câini pentru comunitatea din Corbeanca

Oferirea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile

Programul de angajare va contribui semnificativ la oferirea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile:

 • Creșterea șanselor de angajare: Oferirea de oportunități de angajare pentru persoanele asistate social va contribui la reducerea șomajului în rândul acestora.
 • Integrarea în comunitate: Facilitarea integrării sociale și economice a persoanelor vulnerabile prin angajare și formare profesională.
 • Sprijin și independență: Oferirea de sprijin pentru dezvoltarea abilităților și asigurarea independenței financiare a persoanelor asistate social.
Asigurarea unei gestionări eficiente a adăpostului

Angajarea persoanelor asistate social va contribui la asigurarea unei gestionări eficiente a adăpostului de câini:

 • Administrare și întreținere: Persoanele angajate vor fi responsabile de administrarea și întreținerea adăpostului, asigurând un mediu curat și sigur pentru animale.
 • Îngrijirea câinilor: Personalul va fi instruit pentru a asigura îngrijirea adecvată a câinilor, inclusiv hrănirea, curățenia și monitorizarea stării de sănătate.
 • Eficiență și responsabilitate: Angajarea persoanelor asistate social va asigura o gestionare responsabilă și eficientă a resurselor adăpostului.
Promovarea responsabilității sociale și a solidarității comunitare

Programul de angajare va contribui la promovarea responsabilității sociale și a solidarității comunitare:

 • Responsabilitate socială: Implicarea activă a comunității în sprijinirea persoanelor vulnerabile și promovarea responsabilității sociale.
 • Solidaritate comunitară: Crearea unui mediu de solidaritate și sprijin reciproc în rândul locuitorilor comunei Corbeanca.
 • Parteneriat public-privat: Dezvoltarea de parteneriate între administrația locală și sectorul privat pentru a sprijini inițiativele de angajare și integrare socială.
Impactul pe termen lung asupra comunității

Implementarea programului de angajare va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra comunității din Corbeanca:

 • Dezvoltare durabilă: Oferirea de locuri de muncă pentru persoanele asistate social va contribui la dezvoltarea durabilă a comunei.
 • Calitate a vieții mai bună: Angajarea persoanelor vulnerabile va îmbunătăți calitatea vieții acestora și va promova incluziunea socială.
 • Siguranță comunitară: O comunitate solidară și responsabilă va contribui la creșterea siguranței și bunăstării generale a locuitorilor.

Sistemul de Monitorizare și Evaluare

Planificarea detaliată și alocarea resurselor

Pentru a asigura succesul programului de angajare, se va începe cu o planificare detaliată și alocarea resurselor necesare:

 • Echipe de monitorizare: Formarea echipelor de monitorizare pentru a evalua progresul și impactul programului de angajare.
 • Buget și resurse: Alocarea unui buget adecvat pentru desfășurarea activităților și proiectelor planificate.
 • Calendar de acțiuni: Stabilirea unui calendar detaliat pentru fiecare etapă a procesului de implementare și monitorizare.
Implementarea și monitorizarea continuă

Implementarea procesului de monitorizare va fi realizată în mai multe etape, cu implicarea activă a părților interesate:

 • Evaluări periodice: Realizarea de evaluări periodice pentru a verifica progresul și eficiența programului de angajare.
 • Ajustări și îmbunătățiri: Ajustarea și îmbunătățirea programului în funcție de rezultatele obținute și de feedback-ul primit.
 • Feedback constant: Colectarea constantă de feedback de la participanți pentru a asigura relevanța și eficiența programului de angajare.
Raportare și transparență

Asigurarea transparenței și raportării corecte este esențială pentru succesul programului de angajare:

 • Publicarea rezultatelor: Publicarea rezultatelor evaluărilor și rapoartelor de monitorizare pe site-ul primăriei și în alte medii de comunicare.
 • Consultări publice: Organizarea de consultări publice pentru a discuta rezultatele programului și pentru a colecta sugestii pentru îmbunătățiri.
 • Transparență în utilizarea fondurilor: Asigurarea transparenței în utilizarea fondurilor publice și a resurselor comunitare.

Implicarea comunității în procesul de implementare

Ștefan Apăteanu subliniază că implicarea comunității este esențială în toate etapele derulării procesului de angajare a persoanelor asistate social pentru administrarea adăpostului de câini:

Consultări publice
 • Întâlniri periodice: Organizarea de întâlniri periodice cu locuitorii pentru a discuta stadiul proiectului și pentru a colecta sugestii și feedback.
 • Transparență totală: Asigurarea unei transparențe complete în ceea ce privește utilizarea fondurilor și progresul proiectului, prin publicarea de rapoarte și informații relevante.
Participarea activă
 • Voluntariat: Încurajarea implicării voluntare a locuitorilor în diverse activități legate de implementarea și monitorizarea programului de angajare.
 • Parteneriate locale: Dezvoltarea de parteneriate cu afaceri locale și organizații non-guvernamentale pentru a sprijini logistic și financiar eforturile de angajare și integrare socială.

Viitorul gestionării responsabile a animalelor și integrării sociale în Corbeanca

Planurile lui Ștefan Apăteanu de a angaja persoane asistate social pentru administrarea adăpostului de câini reflectă un angajament profund față de viitorul comunei Corbeanca. Prin implementarea unor măsuri eficiente și transparente, promovarea responsabilității sociale și integrarea persoanelor vulnerabile, se creează bazele unei comunități solidare și responsabile. Cu o strategie bine definită și acțiuni concrete, Apăteanu este pregătit să transforme această viziune în realitate, oferind un viitor mai bun pentru toți locuitorii și animalele din Corbeanca.

Author: comunicat